Selvforsvar

KURS I MESTRING AV FYSISK UTAGERING / SELVFORSVAR

Kursbeskrivelse

Ofte, og spesielt da i institusjoner eller i servicebransjer, vil målet være å nøytralisere trusselen på minst brutale, men mest effektive måte. Dermed må man ha guts og tro på seg selv,- noe man ikke kan få gjennom å lære seg noen enkle teknikker. Det krever forståelse av hva som skjer med kroppen og hodet i ekstremt fysisk og psykisk- stressede situasjoner. Og man bør ha testet og trent på lignende situasjoner. I tillegg bør man ha tro på at man er i stand til å takle situasjonen selv om den eskalerer til noe enda verre. Med andre ord må man også forberede seg på/trene på mer brutale teknikker og situasjoner slik at disse er med i verktøykassa og den mentale forberedelsen. Å ha noen verktøy som man vet kan fikse det meste er betryggende. Disse teknikkene må være få, enkle og effektive. Dermed har man muligheten til å kunne gå opp og ned på eskaleringsstigen i bruk av fysisk maktanvendelse. Og forhåpentligvis være i stand til å kunne nytte proporsjonal bruk av makt. Her vil det igjen være viktig å være forberedt på hvilket handlingsmønster man har i slike situasjoner og om man har evnen til å slå av og på «bryteren», kontrollert aggresjon. Alt dette er mulig å trene på, og det vil  gi en effekt.

Et selvforsvarskurs kan fort bli en enkel løsning på et tøft problem. Og muligens er det heller ikke tilstrekkelig med et selvforsvarskurs. Det er mange useriøse aktører på markedet. Dette kan i verste fall kan gi kursdeltakerene en falsk trygghet. Et slikt kurs bør derfor ikke holdes av mennesker som kun har bakgrunn innen diverse kampsport. Ordet kampsport sier egentlig nok, det er en sport, og i sport finnes det alltid regler. Det gjør det nødvendigvis ikke der hvor selvforsvar kreves.

Et kurs går over 4 økter av 3 timer fordelt på to-tre uker og består av:

Teori (3t):

• Fysiske og psykiske reaksjoner i ekstreme situasjoner (kamp-/fluktrespons, effekt av hormonutskillelse og økt hjertefrekvens)

• Reaksjonstidsprosessen (fra sanseinntrykk til handling, hvordan effektivisere)

• Mentale forberedelser (fargekodesystemet, TARM)

• Improviserte våpen (på kropp, i hjem, arbeidsplassen, i bil...)

• Kamp-anatomi (treffpunkter og kroppens svake punkter)

• Nødverge, straffeloven §48

Praktisk (9t):

• Teambulidingsøvelser/Ice-breaker

• Scenariotrening/test kamp/flukt, stressrespons og kartlegging av  personlig handlemønster

• Teknikktrening-stående og på bakken/padstrening/oppgavesparring (less leathal/nøytraliserende og mer brutale teknikker)

• Oppbygging av mindset – vilje og vinnerinstinkt

• Aggresjons- og aggresjonskontroll-øvelser

• Avsluttende scenarioøvelse/ test

Bedrifter/Institusjoner:

• Om ønskelig, en økt tilpasset særegne miljøbehov, som i bil, på arbeidsplassen eller lignende. (Trening i reelle omgivelser i form av caser)

Priser:

 

Bedrifter/grupper:

Kurset kan om ønskelig skreddersys til bedriftens behov. Dette forutsetter et møte mellom kursansvarlig og bedriften for kartlegging av særegne behov. Jo mer jeg vet om deres behov/ønsker, hvordan dere arbeider og i hvilke miljø, jo bedre forutsetninger har vi for å få et godt kurs.

Pris pr kurs: 30 000,-

Det anbefales det å legge inn et oppfriskningskurs etter ca 6mnd (1økt av 4 timer).

Pris pr kurs: 5000,-

Enkeltpersoner:

Det kan også gjennomføres som et standard kurs sammen med deltakere fra flere bedrifter/enkeltpersoner. Minimum 10 personer, max 20 personer.

Pris pr deltaker: 1500,-

Oppfriskningskurs etter ca 6mnd.

Pris pr pers.: 400

Påmelding:

Påmelding skjer via mail eller telefon til Glenn Jarlsby:

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tlf: +47 41 16 31 88

(Nærmere info om kursansvarlig (cv, attester, ol.) kan fåes ved personlig henvendelse)