Thaiboksing

Muay thai, eller thaiboksing, har ifølge thailedere eksistert så lenge det har vært thailendere. Og den spiller en sentral rolle i thailendere sin historie. Fra å være en grunnleggende militær ferdighet til å bli en tradisjonell sport under Kong Naresuan i 1584. På denne tiden var reglene annerledes. Den eneste beskyttelese de hadde var tau som ble surret rundt hendene for å beskytte hendene og også for å lage større skade på motstanderen. Samt en form for susp til beskyttelse av skrittet. I noen kamper ble hendene surret med hamp og dyppet i lim for deretter å bli strødd med knust glass. Og en kamp varte 11 runder av 3 minutter. Med andre ord, man sloss til motstanderen ikke lenger klarte mer. Som alt annet har også thaiboksing forandret seg med tanke på utstyr, regler og dermed også teknikk. I dag varer en kamp 5 runder av 3 minutter med 2 minutters pause i mellom. Som beskyttelse bruker man hansker, susp og gjerne tannbeskytter. Kampen foregår innenfor en ring; standard boksering som vi kjenner fra boksing i vesten. Kampen kan vinnes på poeng eller ved knockout. Det konkurreres også i amatørboksing hvor deltagere bruker mer beskytelsesutstyr, dvs. leggbeskyttere og hjelm i tillegg til hansker og susp. Utøverene blir i dag også delt inn i vektklasser.Reglene i thaiboksing er stort sett at man ikke har lov til å skalle, sparke i skrittet (med vilje), slå eller sparke en motstander som ligger nede og enkelte former for sviping av bein. Thaiboksere refererer ofte til de 8 våpen som man har. Disse er; hender, albuer, knær og føtter, og man kan bruke dem fritt. Det blir for øvrig favorisert bruk av bein og albuer når det kommer til poengsetting. I motsetning til den boksingen vi kjenner fra vesten så har man lov til å gå i ”Clinch”/ henge på kroppen til hverandre for å ”grapple”. Fra denne posisjonen vil en thaibokser kunne bruke albuer (mot hodet), knær (hovedsakelig mot mage og nyrer, samt mot lårmuskulaturen) og kast.I den senere tid har man sett en tendens til at man har gått bort ifra tradisjonelle kampsporter som for eksempel karate, kung-fu og teakwondo til mer ”effektive” kampsporter og hvor man gjerne mixer disse. Her har thaiboxing blitt populær og ofte blitt mixet med for eksempel brasiliansk jiu-jitsu eller bryting og grapling. Dette er det man kaller mixed martialarts, noe som har blitt mer og mer vanlig.Thaiboksing er en ”defensiv” kampsport som handler om å lese sin motstander og utnytte dens svake sider. Sporten ansees i thailand for å være en gentleman – sport. Med dette menes at begge utøvere betrakter hverandre med respekt, og øker intensiteten gradvis samtidig som man hele tiden skal kontrollere sin motstander. Dette handler om å kontrollere sin aggresjon og å ikke unødvendig skade sin motstander. I tillegg til dette kreves det en enorm utholdenhet og vilje kombinert med teknikk. Thaiboksing har rykte på seg for å være den hardeste, stående, ringsporten i verden. Thaiboksing er også være et meget godt alternativ til selvforsvar ettersom teknikkene er få, enkle, brutale og effektive.

Stikk gjerne innom for en gratis prøveuke!